11 stycznia, 2023 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 2/12/2022 z dnia 05.12.2022 r. dotyczące usługi polegającej na zapewnieniu pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Trade Milk”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało

11 stycznia, 2023 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1/12/2022 z dnia 05.12.2022 r. polegające na kompleksowej realizacji zadania mającego na celu informowanie o wysokiej jakości i walorach zdrowotnych polskich produktów mleczarskich społeczeństwa chińskiego oraz nawiązywanie kontaktów

22 grudnia, 2022 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 6/11/2022 z dnia 21.11.2022 r. dotyczące usługi polegającej na pełnieniu funkcji koordynatora finansowego projektu w ramach realizacji zadania pn. „Mamy kota na punkcie mleka”, finansowanego ze środków Funduszu

22 grudnia, 2022 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 5/11/2022 z dnia 21.11.2022 r. dotyczące usługi polegającej na pełnieniu funkcji koordynatora merytorycznego projektu w ramach realizacji zadania pn. „Mamy kota na punkcie mleka”, finansowanego ze środków Funduszu

22 grudnia, 2022 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 4/11/2022 z dnia 21.11.2022 r. dotyczące kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach zadania pt. “Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte. Polska

22 grudnia, 2022 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 3/11/2022 z dnia 21.11.2022 r. dotyczące usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi Anuga”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte. Polska Izba

22 grudnia, 2022 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 2/11/2022 z dnia 21.11.2022 r. dotyczące kompleksowej realizacja usługi – udział w międzynarodowych targach Anuga 2023 w ramach zadania pt. „Targi Anuga” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

5 grudnia, 2022 Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 2/12/2022 z dnia 05.12.2022 r. polegające na zapewnieniu usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Trade Milk” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

5 grudnia, 2022 Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 1/12/2022 z dnia 05.12.2022 r. polegające na kompleksowej realizacji zadania mającego na celu informowanie o wysokiej jakości i walorach zdrowotnych polskich produktów mleczarskich społeczeństwa chińskiego oraz

1 grudnia, 2022 Comments Off

W związku z pytaniem, jakie pojawiło się do zapytania ofertowego nr 2/11/2022 z dn. 21.11.2022 r. dotyczącego usługi polegającej na kompleksowej realizacji usługi – udziału w międzynarodowych targach Anuga 2023 w ramach realizacji