ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok +85 674 73 29

Polska Izba Mleka

Polska Izba Mleka działa od kwietnia 2008 roku. Jest największą w Polsce organizacją branży mleczarskiej, utworzoną z inicjatywy spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm współpracujących z mleczarstwem.

Aktualności

Agnieszka Maliszewska uczestniczy w Misji Wysokiego Szczebla z komisarzem Wojciechowskim

Agnieszka Maliszewska, dyrektor biura Polskiej Izby Mleka, pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA, po

Postulaty organizacji branżowych dotyczące systemu kaucyjnego na opakowania po napojach.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu ministra z organizacjami branżowymi dotyczącego

Wystartował Agro Woman Mentoring 2024

15 kwietnia br. odbyło się spotkanie inaugurujące program Agro Woman Mentoring

Zabezpieczone: Insider Polskiej Izby Mleka nr 16/2024

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

O nas

Polska Izba Mleka zrzesza największych w Polsce producentów i przetwórców mleka oraz jest strategicznym partnerem krajowych i unijnych instytucji i agend rządowych działających na rzecz rozwoju mleczarstwa. Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz rozwoju polskiego mleczarstwa, w tym także poza granicami kraju. Jednym z głównych zadań organizacji jest pomoc w zakresie pozyskiwania nowych kontaktów handlowych z odbiorcami polskich przetworów mleczarskich na całym świecie. Ogromny akcent pracy kładziony jest na promocję polskich wyrobów mleczarskich. Wykorzystując wiedzę, doświadczenie i potencjał swoich członków Organizacja pełni rolę krajowego centrum kompetencji polskiego przemysłu mleczarskiego.

Realizowane projekty

Tygodniowy Insider

Cotygodniowa publikacja Polskiej Izby Mleka jest odpowiedzią na potrzeby branży mleczarskiej dotyczące uzyskania bieżących informacji o stanie, kierunkach rozwoju branży i jej możliwych sytuacjach kryzysowych. Projekt sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mleka.

Dzieciaki Mleczaki

Program ma na celu promocję spożycia mleka i jego przetworów wśród najmłodszych. Projekt sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mleka.

Analiza skupowa: skup i ceny mleka

W ramach tego zadania dostarczane są odbiorcom najświeższe informacje dotyczące rynku mleczarskiego Polski ale także UE, w szczególności skupu i cen mleka, cen netto skupu mleka jednostki skupującej oraz jednostki produkującej, różnic w ilości skupionego mleka w porównaniu do poprzednich miesięcy. Projekt sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mleka.

Członkowie Polskiej Izby Mleka

    Kontakt