Zapytania Ofertowe

Zapytania ofertowe

Aktualizacja. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 4/01/ z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego realizacji w roku 2021 quizu w przedszkolach oraz zapytania nr 5/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego prowadzenia serwisu internetowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

W związku z pytaniami, które wpłynęły w dn. 26.01.2021 r. do zapytania ofertowego nr 4/01/ z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego realizacji w roku 2021 quizu w przedszkolach oraz zapytania nr 5/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego prowadzenia serwisu internetowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji
Czytaj dalej

Aktualizacja. Pytanie i odpowiedź do zapytania 2/01/2021; 3/01/2021; 4/01/2021; 5/01/2021; 6/01/2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

W związku z pytaniem, które wpłynęło w dn. 23.01.2021 r. do  zapytania ofertowego 2/01/2021; 3/01/2021; 4/01/2021; 5/01/2021; 6/01/2021w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, poniżej w pliku zamieszczamy pytania wraz z odpowiedzią. Odpowiedź na pytanie z dn 23 01 2021 r do zapytania ofertowego 2_01 2021_3 01 2021_4 01
Czytaj dalej

Aktualizacja. Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego nr 03/12/2019 z dn. 16.12 2019 r. dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2020 usługi – kampanii promocyjno – informacyjnej „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

W związku z pytaniami, jakie pojawiły się do zapytania ofertowego nr 03/12/2019 r. z dn. 16.12.2019 r. dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2020 usługi – kampanii promocyjno – informacyjnej „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka poniżej w pliku zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami. odpowiedzi na pytania z dnia 03.01.2020 do zapytania
Czytaj dalej

Wyniki – zapytanie ofertowe nr 01/10/2019 r. z dn. 14.10.2019 r. dotyczące koordynacji zadania pn. „Mleczne skarby – Trade Milk”

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 01/10/2019 r. z dn. 14.10.2019 r. dotyczące usługi koordynatora w ramach zadania pn. „Mleczne skarby – Trade Milk” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte. Polska Izba Mleka serdecznie dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. W wyniku postępowania wybrana została oferta Pani Katarzyny Jankowskiej.
Czytaj dalej

Wyniki zapytania ofertowe nr zapytanie ofertowe nr 01/06/2019 r. z dn. 06.06.2019 r. dotyczące koordynacji zadania- targi Anuga 2019

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr  nr 01/06/2019 r. z dn. 06.06.2019 r. dotyczące usługi koordynatora w ramach zadania pn. „Targi Anuga” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte. Polska Izba Mleka serdecznie dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. W wyniku postępowania wybrana została oferta Anny Łapińskiej.
Czytaj dalej