Wyniki – zapytania ofertowego nr 3/11/2022 z dnia 21.11.2022 r. dotyczące usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi Anuga”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

22 grudnia, 2022 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 3/11/2022 z dnia 21.11.2022 r. dotyczące usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi Anuga”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy ACAR Anna Łapińska

Oferta firmy CKSP Sp. z o.o. została odrzucona.