Dołącz do nas

Członkiem Polskiej Izby Mleka może być podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie i na rzecz mleczarstwa, a w szczególności:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiej Izby Mleka prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie jej na adres mailowy izba@izbamleka.pl

Składka członkowska w PIM określana jest na postawie osiąganych przychodów i kształtuje się w sposób następujący:

  • Przychody do 5 mln PLN –  3 600,00 zł rocznie
  • Przychody do 50 mln PLN – 10 800,00 zł rocznie
  • Przychody powyżej 50 mln PLN do 100 mln PLN – 14 400,00 zł  rocznie
  • Przychody powyżej 100 mln PLN – 28 800,00 zł rocznie

 

O zmianach wysokości przychodu firmy Członkowie PIM proszeni są o kontakt z biurem PIM.