Dołącz do nas

Członkiem Polskiej Izby Mleka może być podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie i na rzecz mleczarstwa, a w szczególności:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiej Izby Mleka prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie jej na adres mailowy izba@izbamleka.pl