Wyniki zapytania ofertowego nr 2/12/2022 z dnia 05.12.2022 r. dotyczącego usługi polegającej na zapewnieniu pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Trade Milk”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

11 stycznia, 2023 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 2/12/2022 z dnia 05.12.2022 r. dotyczące usługi polegającej na zapewnieniu pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Trade Milk”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.
Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy ACAR Anna Łapińska.