Zapytanie ofertowe nr 2/12/2022 r. z dnia 05.12.2022 r. polegające na zapewnieniu usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Trade Milk” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

5 grudnia, 2022 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 2/12/2022 z dnia 05.12.2022 r. polegające na zapewnieniu usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Trade Milk” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 19.12.2022 r.

 

zapytanie ofertowe nr 2/12/2022