Wyniki zapytania ofertowego nr 1/12/2022 z dnia 05.12.2022 r. polegającego na kompleksowej realizacji zadania mającego na celu informowanie o wysokiej jakości i walorach zdrowotnych polskich produktów mleczarskich społeczeństwa chińskiego oraz nawiązywanie kontaktów handlowych w ramach zadania pt. „Trade Milk” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

11 stycznia, 2023 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1/12/2022 z dnia 05.12.2022 r. polegające na kompleksowej realizacji zadania mającego na celu informowanie o wysokiej jakości i walorach zdrowotnych polskich produktów mleczarskich społeczeństwa chińskiego oraz nawiązywanie kontaktów handlowych w ramach zadania pt. „Trade Milk” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy Cooperbras Elżbieta Godlewska