5-12-2022

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2022 r. z dnia 05.12.2022 r. dotyczące usługi polegającej na kompleksowej realizacji zadania pn. „Trade Milk”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 1/12/2022 z dnia 05.12.2022 r. polegające na kompleksowej realizacji zadania mającego na celu informowanie o wysokiej jakości i walorach zdrowotnych polskich produktów mleczarskich społeczeństwa chińskiego oraz nawiązywanie kontaktów handlowych w ramach zadania pt. „Trade Milk” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 19.12.2022 r.

 

zapytanie ofertowe nr 1/12/2022