13 grudnia, 2021 Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 4/12/2021 r. dotyczące zapewnienia usługi koordynatora w ramach realizacji zadania pn. „Trade Milk”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.   Zapraszamy do składania ofert.   Na

7 października, 2021 Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 3/10/2021 r. z dn. 07.10.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji

13 sierpnia, 2021 Comments Off

W odpowiedzi na zapytanie  nr 1/07/2021 z dnia 19.07.2021 r. wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z pkt. X zapytania Informacje o formalnościach pkt 4 Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania

25 stycznia, 2021 Comments Off

W związku z pytaniem, które wpłynęło w dn. 23.01.2021 r. do  zapytania ofertowego 2/01/2021; 3/01/2021; 4/01/2021; 5/01/2021; 6/01/2021w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, poniżej w pliku