Aktualizacja. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 4/01/ z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego realizacji w roku 2021 quizu w przedszkolach oraz zapytania nr 5/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego prowadzenia serwisu internetowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

27 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

W związku z pytaniami, które wpłynęły w dn. 26.01.2021 r. do zapytania ofertowego nr 4/01/ z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego realizacji w roku 2021 quizu w przedszkolach oraz zapytania nr 5/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego prowadzenia serwisu internetowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, poniżej w pliku zamieszczamy pytania wraz z odpowiedzią.

Odpowiedź na pytanie z dn 26 01 2021 r do zapytania ofertowego 4 01 2021 oraz 5 01 2021.