Aktualizacja. Pytanie i odpowiedź do zapytania 2/01/2021; 3/01/2021; 4/01/2021; 5/01/2021; 6/01/2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

25 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

W związku z pytaniem, które wpłynęło w dn. 23.01.2021 r. do  zapytania ofertowego 2/01/2021; 3/01/2021; 4/01/2021; 5/01/2021; 6/01/2021w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, poniżej w pliku zamieszczamy pytania wraz z odpowiedzią.

Odpowiedź na pytanie z dn 23 01 2021 r do zapytania ofertowego 2_01 2021_3 01 2021_4 01 2021_5 01 2021_6 01 2021