Zapytanie ofertowe nr 3/10/2021 r. z dn. 07.10.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

7 października, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 3/10/2021 r. z dn. 07.10.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do 22.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 3 10 2021