Warsztaty Możliwości Mleczarskich dla Polski - Polska Izba Mleka

Warsztaty Możliwości Mleczarskich dla Polski

Cel warsztatów:

Polska Izba Mleka we współpracy z IFCN planuje organizację bezpłatnych warsztatów pt. Warsztaty Możliwości Mleczarskich dla Polski. Ilość osób uczestniczących w warsztatach jest ograniczona. W załączeniu przesyłamy zaproszenie oraz kartę zgłoszeniową. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej na adres szkolenia@izbamleka.pl

Celem tego warsztatu jest zmobilizowanie uczestników do wspólnego zaangażowania się w proces – w sposób przedkonkurencyjny – w celu wykorzystania możliwości i sprostania wyzwaniom sektora mleczarskiego w Polsce. Celem tego warsztatu jest wspólne zdefiniowanie portfela projektów (mapy drogowej) i jednego lub więcej jasnych rezultatów (np. dokumentu przedstawiającego stanowisko w sprawie polskiego mleczarstwa) w celu przedkonkurencyjnej obrony wspólnych interesów polskiego łańcucha mleczarskiego (wartości).Szczegóły

Termin: 09.04.2024,

Miejsce: Hampton by Hilton Warsaw Airport

Czas trwania: 10:30-16:00

Język warsztatów: angielski (możliwość tłumaczenia niektórych elementów)

Prowadzący:

Łukasz Wyrzykowski, Polak, jest dyrektorem zarządzającym IFCN AG: think-tanku mleczarskiego o globalnym zasięgu i renomie.

Dr Erik Elgersma, Holender, jest byłym dyrektorem ds. analiz strategicznych w FrieslandCampina, gdzie przepracował 20 lat. Obecnie jest niezależnym konsultantem i członkiem rady doradczej IFCN AG.

Program warsztatów:

1. Wprowadzenie
– Dlaczego tu jesteśmy?
– Co chcemy osiągnąć?
– Dlaczego IFCN?
2. Jakie są możliwości dla polskiego łańcucha mleczarskiego? Dane i inspiracja
– Dlaczego globalny popyt na produkty mleczarskie przekroczy globalną podaż?
– Dlaczego polska struktura i krajobraz mleczarski są dobrze przygotowane, aby skorzystać z tej sytuacji?
– Co IFCN AG postrzega jako przewagę konkurencyjną polskiego sektora mleczarskiego?
– Jak inni wykorzystali te możliwości? – (studia przypadków z Wielkiej Brytanii i Holandii zostaną zaprezentowane).
3. Jakie bariery należy usunąć, aby wykorzystać możliwości?
– Aktywacja:
o Utrzymanie licencji na prowadzenie działalności.
o Spełnianie i przekraczanie wymogów środowiskowych.
o Opracowanie produktów o ekonomicznej wartości dodanej.
o Zmiana w zarządzaniu.
o Rozwój nastawienia na eksport.
4. Jakie pytania zostaną poruszone podczas warsztatów?
– Co chcesz osiągnąć dzięki mapie drogowej? Do czego chcesz jej użyć?
– Jakie powinny być rozdziały mapy drogowej?
– Jakie projekty powinniśmy rozwijać?
– Wezwanie do działania i kolejne kroki.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

leave a comment