Opłata od plastiku, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców od 2024 r. - webinar - Polska Izba Mleka

Opłata od plastiku, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców od 2024 r. – webinar

Polska Izba Mleka organizuje webinarium „Opłata od plastiku, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców od 2024 r.” w terminie 20.03.2024 (środa), godz. 11.00. Przewidywany czas trwania webinarium ok. 1 h -1,5 h.

Na Państwa zgłoszenia czekamy pod mailem izba@izbamleka.pl do dnia 19 marca 2024 do godziny 14.00.

Webinarium prowadzone przez ekspertów Arena Tax. Nowe wymogi nałożone na przedsiębiorców obejmują w szczególności:
– złożenia do 15 marca 2024 r. sprawozdania rocznego „podatku od plastiku” za rok 2023 w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
– prowadzenie nowych ewidencji produktów i opakowań w zgodzie z implementowanymi przepisami;
– obliczanie (pobieranie) oraz wpłata należnych opłat;
– zapewnienie dostępności opakowań alternatywnych;
– obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Kogo dotyczą nowe obowiązki?
– producentów, którzy stosują plastik do pakowania swoich produktów (zobowiązanie do uiszczania tzw. opłaty producenckiej);
– podmiotów prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych albo napoje lub żywność pakowaną przez tego przedsiębiorcę;
– przedsiębiorców wprowadzających do obrotu określone produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Prelegenci:

– Dawid Zarębski Radca prawny, Doradca podatkowy
Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

– Piotr Krawczak specjalizuje się doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Brał udział w przeglądach podatkowych zarówno w zakresie CIT jak i VAT. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wsparcie w sprawach związanych z wdrażaniem ulg podatkowych (IP BOX i B+R), a także wsparcie w zakresie rozliczania podatku u źródła. Posiada doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych.
Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w doradztwie podatkowym. Ukończył aplikację radcowską w OIRP prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i jest wpisany na listę radców prawnych.

leave a comment