Zapytanie ofertowe nr 7/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu edukacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Dzieciaki Mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

14 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 7/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu edukacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Dzieciaki Mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Zapytanie ofertowe 7 01 2021

Zapraszamy do składania ofert.

Na państwa oferty czekamy do dnia 01.02.2021 r.