Zapytanie ofertowe nr 6/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące opracowania i wydruku ulotek, plakatów, naklejek, kart pracy, mlecznych zeszytów, scenariuszy prowadzenia zajęć wraz z dystrybucją do przedszkoli w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

14 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 6/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. opracowania i wydruku ulotek, plakatów, naklejek, kart pracy, mlecznych zeszytów, scenariuszy prowadzenia zajęć wraz z dystrybucją do przedszkoli w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”,  finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Zapytanie ofertowe 6 01 2021

Zapraszamy do składania ofert.

Na państwa oferty czekamy do dnia 01.02.2021 r.

 

W zapytaniu ofertowym 6/01/2021 z dn. 14.01.2021 r. dotyczącym opracowania i wydruku ulotek, plakatów, naklejek, kart pracy, mlecznych zeszytów, scenariuszy prowadzenia zajęć wraz z dystrybucją do przedszkoli w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka w punkcie VII KRYTERIA OCENY OFERTY, kryterium 2 Jakość materiałów informacyjno – promocyjnych przedstawiona w koncepcji – waga kryterium 30%, nastąpiła omyłka pisarska w wadze kryterium: jest 30% powinno być 60%. Maksymalna liczba punktów pozostaje niezmienna i w ramach kryterium wynosi 60 pkt.