Zapytanie ofertowe nr 2/10/2021 z dnia 07.10.2021 r dotyczące realizacji działań reklamowych w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów, jako zadania finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

7 października, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie  ofertowe nr 2/10/2021 z dnia 07.10.2021 r dotyczące realizacji działań reklamowych w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów, jako zadania finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 22.10.2021 r.

 

zapytanie ofertowe 2 10 2021