Zapytanie ofertowe nr 1/10/2021 r. z dn. 07.10.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacja usługi -projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

7 października, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 1/10/2021 r. z dn. 07.10.2021 r. dotyczące  kompleksowej realizacja usługi -projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 22.10.2021 r.

zapytanie ofertowe 1 10 2021

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1 10 2021