Zapytanie ofertowe nr 2/07/2021 r. z dn. 19.07.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

19 lipca, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 2/07/2021 r. z dn. 19.07.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2 07 2021

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 02.08.2021 r.