Zapytanie ofertowe nr 1/07/2021 r. z dn. 19.07.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacja usługi w roku 2021/2022 – projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

19 lipca, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 1/07/2021 r. z dn. 19.07.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacja usługi w roku 2021/2022 – projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 07 2021

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 02.08.2021 r.