Tlenek etylenu w żywności ! – informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

20 lipca, 2021 mateusz Comments Off

Do biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo Głównego Inspektora Sanitarnego, w którym są m.in. podane działania, jakie powinny podjąć firmy spożywcze w związku z sytuacją dotyczącą zanieczyszczenia surowców (i produktów gotowych) tlenkiem etylenu.

Opis sytuacji:

W związku ze stwierdzanym zanieczyszczeniem różnych surowców sprowadzanych do UE z krajów trzecich substancją genotoksyczną – tlenkiem etylenu, 13 lipca br. odbyło się spotkanie Zespołu Koordynatorów ds. Kryzysowych przy Komisji Europejskiej. Przyjęte stanowisko ma być wkrótce ogłoszone przez KE (jeszcze nie jest dostępne).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w PL:

  • ostatnie stanowisko Komisji Europejskiej prezentowane państwom członkowskim było bardzo restrykcyjne, tzn. że należy wycofać z rynku oraz od konsumentów produkty, w których użyto zanieczyszczone surowce (np. sezam, gumę guar, i inne surowce), niezależnie od poziomu tlenku etylenu w wyrobie gotowym oraz niezależnie od daty, w której zastosowano zanieczyszczony surowiec;
  • Polska popiera stanowisko Komisji Europejskiej;
  • 20 lipca br. ma się odbyć spotkanie Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym w celu wypracowania strategii postępowania z produktami zawierającymi zanieczyszczony surowiec;
  • informacja o produktach zawierających zanieczyszczony surowiec będzie pochodzić ze wszystkich dostępnych źródeł (od producentów, z systemu RASFF, itp.)

Edit:  w załączeniu przesyłam opublikowane przez Komisję Europejską podsumowanie spotkań Zespołu Koordynatorów ds. Kryzysowych z przyjętym podejściem państw członkowskich.

Podejście to jest następujące:

Member States concluded that, in accordance with legal provisions set out in the GFL:

  • for the products that contain the additive E410 known to be contaminated with ethylene oxide(*) no safe level of exposure for consumers can be defined and hence any level consumers may be exposed to, presents a potential risk to consumers ;
  • consequently, it is necessary, in order to ensure a high level of health protection, that the food or feed business operators who have placed such products on the EU market shall, under the control of the national competent authorities, withdraw those products from the EU market, and recall them from consumers.

(*) i.e the additive containing a level of ethylene oxide above the LOQ (0.1mg/kg), applying the residue definition provided for in Regulation 396/2005.

Official summary record of Summary record of the Crisis Coordinators meeting_ethylene oxide