zapytanie ofertowe nr 1/12/2021 r. z dn. 01.12.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacji usługi -projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

1 grudnia, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 1/12/2021 r. z dn. 01.12.2021 r. dotyczące  kompleksowej realizacji usługi -projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 15.12.2021 r.

zapytanie ofertowe 1 12 2021

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1 12 2021