Zapytanie ofertowe nr 2/12/2021 r. z dn. 01.12.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

1 grudnia, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 2/12/2021 r. z dn. 01.12.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 15.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe 2 12 2021