Wyniki – zapytanie ofertowe nr 4/12/2020 r. z dn. 14.12.2020 dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2021 usługi – m.in. organizacja Misji do Chin oraz działań PR i innych form promocji realizowanych w ramach zadania „Trade Milk – Mleczne Skarby 2”

8 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 4/12/2020 r. z dn. 14.12.2020 dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2021 usługi – m.in. organizacja Misji do Chin oraz działań PR i innych form promocji realizowanych w ramach zadania „Trade Milk – Mleczne Skarby 2” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy Cooperbras.