Wyniki – zapytanie ofertowe nr 3/12/2020 r. z dn. 14.12.2020 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego projektu w ramach realizacji zadania pn. „Mamy kota na punkcie mleka”

8 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy , iż zapytanie ofertowe nr 3/12/2020 r. z dn. 14.12.2020 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego projektu w ramach realizacji zadania pn.  „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta Pani Agnieszki Anchimiuk.