Wyniki – zapytanie ofertowe nr 5/12/2020 r. z dn. 14.12.2020 r. dotyczące zapewnienia usługi koordynatora w ramach realizacji zadania pn. „Trade Milk – Mleczne Skarby 2”

8 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 5/12/2020 r. z dn. 14.12.2020 r. dotyczące zapewnienia usługi koordynatora w ramach realizacji zadania pn.  „Trade Milk – Mleczne Skarby 2” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy ACAR.