Kontynuacja rozmów z przedstawicielami rolników

12 stycznia, 2023 mateusz Comments Off

W dniu 11 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z przedstawicielami Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w którym uczestniczyła Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura PIM. Podczas rozmów omawiane były przede wszystkim kwestie dotyczące rynku zbóż, rynku trzody chlewnej, rynku nawozów, opłacalności produkcji rolnej oraz OZE.

Wicepremier Kowalczyk odniósł się do zgłaszanych przez przedstawicieli 28 związków należących do Federacji postulatów, zwracając uwagę na działania podejmowane w kraju, a także na forum Unii Europejskiej.

Kontrole zboża z Ukrainy

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że do Polski nie wpływa już tzw. zboże techniczne, a całe zboże z Ukrainy jest poddawane kontroli przez odpowiednie służby. Kontrole dotyczą również obecność pozostałości pestycydów.

Wicepremier poinformował, że po licznych kontrolach krzyżowych kilka spraw związanych z tzw. zbożem technicznym zostało skierowanych do prokuratury.

Rynek trzody chlewnej

– Procedowane są: ustawa dotycząca paliwa rolniczego dla producentów trzody chlewnej oraz rozwiązania legislacyjne dotyczącej dalszej pomocy dla producentów świń – poinformował szef resortu rolnictwa.

Dobrostan zwierząt

Wicepremier poinformował również o wystąpieniu do Komisji Europejskiej w sprawie modyfikacji dotyczących dobrostanu zwierząt w ramach Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

– W zakresie dobrostanu zwierząt oddzieliliśmy poszczególne działania od siebie i obecnie jesteśmy na etapie zatwierdzenia tego rozwiązania przez Komisję Europejską – powiedział szef resortu rolnictwa i zwrócił uwagę, że istotne jest wejście w życie tych nowych rozwiązań jeszcze przed 15 marca br.

Opinia Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Przedstawiciele poszczególnych związków branżowych dziękowali wicepremierowi, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Henrykowi Kowalczykowi za podejmowanie skutecznych działań, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, m. in. w zakresie planowanej redukcji o 50 proc. stosowania środków ochrony roślin.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi