Wyniki – zapytania ofertowego 1/10/2021 z dn. 7.10.2021 r. dotyczącego  kompleksowej realizacji usługi -projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

23 listopada, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe 1/10/2021 z dn. 7.10.2021 r. dotyczące  kompleksowej realizacji usługi -projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało unieważnione bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.