Wyniki – zapytania ofertowego 3/10/2021 z dn. 7.10.2021 dotyczącego  zapewnienia usługi pełnienia  funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zdania pn. „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

23 listopada, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe 3/10/2021 z dn. 7.10.2021 dotyczące  zapewnienia usługi pełnienia  funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zdania pn. „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy ACAR Anna Łapińska.

Oferta firmy CKSP Sp. z o.o. została odrzucona.