Wyniki – zapytania ofertowego nr 5/10/2021 r. z dn. 19.10.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

23 listopada, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż  zapytanie ofertowe nr 5/10/2021 r. z dn. 19.10.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało unieważnione  bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Unieważnienie to jest spowodowane brakiem wyłonienia wykonawcy kompleksowej realizacji usługi w roku 2021 i 2022 – projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka. Powoduje to brak możliwości rozpoczęcia działań związanych z realizacją projektu – a tym samym brak możliwości rozpoczęcia wykonywania funkcji koordynatora projektu, będącej przedmiotem unieważnianego zapytania ofertowego.