Scentralizowany system skarg do zgłaszania barier w handlu

19 listopada, 2020 mateusz Comments Off

Zgodnie z  informacją z  Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii  w dniu 16.11.2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nowy, scentralizowany na poziomie DG Trade system skarg (Single Entry Point) służący do zgłaszania barier w handlu w dostępie do rynków krajów trzecich oraz naruszeń zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju zawartych w umowach handlowych UE (efektywniejsze egzekwowanie i implementacja FTAs) oraz w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP). Składanie skarg odbywa się poprzez portal Access2Markets (zakładka kontakt):  https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

DHM MRPiT  przekazuje linki dot. informacji KE ws. uruchomienia Single Entry Point:

Procedura składania skarg jest dedykowana dla administracji państw członkowskich UE, indywidualnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń biznesowych/handlowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli UE.

Składanie skarg na poziomie UE będzie skutecznym narzędziem bezpośredniego informowania KE ws. utrudnień w handlu dla unijnych, w tym polskich eksporterów na rynki krajów trzecich i podejmowania szybkich działań zaradczych po stronie KE.