COGECA o wojnie w Ukrainie, bezpieczeństwie żywnościowym i kryzysie gazowym

16 czerwca, 2022 mateusz Comments Off

 

W dniach 15-16 czerwca 2022 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydium i Prezydencji COGECA, w których uczestniczyła Agnieszka Maliszewska, pierwsza wiceprzewodnicząca  COGECA. W obu spotkaniach uczestniczyła w formie online.

Podczas pierwszego dnia skupiono się między innymi na kwestiach związanych z pracami poszczególnych krajów nad planami strategicznymi. Polska taki plan już przedłożyła do Komisji Europejskiej, KE przekazała Polsce uwagi w tym zakresie i oczekuje na finalny dokument.

Mija już ponad 100 dni od nieuzasadnionej agresji Rosji na Ukrainę. To jeden z ważniejszych tematów nad jakimi rozmawiano podczas tych dni spotkań. Konsekwencje wojny rosyjskiej są odczuwalne na całym świecie. W związku z nią rosną ceny żywności, spychając ludzi w ubóstwo i prowadząc do destabilizacji całych regionów. Obserwujemy obecnie rekordowo wysokie ceny żywności, paliwa i nawozów.

Omawiano również nadzwyczajną pomoc wdrożoną przez Polskę – pomoc dostosowawczą przewidzianą rozporządzeniem (UE) 2022/467, dla producentów jabłek deserowych, planowane zwiększenie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz odstępstwo umożliwiające produkcję na cele spożywcze i paszowe na gruntach ugorowanych, przy utrzymaniu pełnego poziomu płatności z tytułu zazieleniania.

Jednym z tematów spotkania był też handel międzynarodowy, w tym negocjowana umowa o wolnym handlu z Nową Zelandią.

Szeroko omawiano też kwestię cen nawozów oraz problemów z dostawami gazu. Wskazywano na potencjalne ryzyka. Agnieszka Maliszewska także poruszała tę kwestię, ponieważ sektor przetwórcy, szczególnie sektor mleka, są bardzo narażone na poważne konsekwencje w przypadku ograniczeń dostaw gazu i energii elektrycznej.

Podczas rozmowy z Panem Pascalem Confirmem Przewodniczącym komisji ds. Środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywnościowego Parlamentu Europejskiego, omówiono kwestie wkładu rolników w program Fit for 55 oraz rozmawiano o rolnictwie regeneratywnym. Kluczowym tematem była też kwestia redukcji stosowania środków ochrony roślin. Mówiono również o tym, jakie działania podejmują dziś rolnicy i spółdzielnie w walce ze zmianami klimatu.

 

Więcej informacji o Prezydium i Prezydencji COGECA znajdziecie Państwo w najbliższym wydaniu Insidera.