Biznes Forum COGECA

15 czerwca, 2022 mateusz Comments Off


W dniu 15 czerwca odbyło się Biznes Forum COGECA, podczas którego swój wkład wniosła też polska spółdzielnia mleczarska SPOMLEK. Pan Paweł Gaca został zaproszony do grona dyskutantów w rozmowie na temat zapewnienia żywności i konkurencyjności w czasie kryzysu. Mówił m.in o doświadczeniach SPOMLEKu w handlu z Ukrainą przed wojną oraz o tym, jak teraz wygląda ta wymiana handlowa. Podkreślił, że spółdzielnia SPOMLEK przez wiele lat budowała pozycję swojej marki na Ukrainie. Po wybuchu wojny eksport załamał się całkowicie. Teraz po ponad 100 dniach wojny eksport powoli wraca, choć napotyka na poważne problemy związane między innymi z trudnościami w ubezpieczeniu transportu. Obecnie, mówił Paweł Gaca, eksportujemy ok. 50 % tego co przed wojną dzieląc z naszymi importerami ryzyko.