14 stycznia, 2020 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 03/12/2019 r. z dn. 16.12.2019 r. dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2020 usługi – kampanii promocyjno – informacyjnej „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji

13 stycznia, 2020 Comments Off

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 02/12/2019 r. z dn. 12.12.2019 r. dotyczące pełnienia funkcji koordynatora finansowego projektu w ramach realizacji zadania „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało

13 stycznia, 2020 Comments Off

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 01/12/2019 r. z dn. 12.12.2019 dotyczące pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego projektu w ramach realizacji zadania „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

3 stycznia, 2020 Comments Off

W związku z pytaniami, jakie pojawiły się do zapytania ofertowego nr 03/12/2019 r. z dn. 16.12.2019 r. dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2020 usługi – kampanii promocyjno – informacyjnej „Mamy kota na punkcie

23 grudnia, 2019 Comments Off

W związku z pytaniami, jakie pojawiły się do zapytania ofertowego nr 03/12/2019 r. z dn. 16.12.2019 r. dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2020 usługi – kampanii promocyjno – informacyjnej „Mamy kota na punkcie

19 grudnia, 2019 Comments Off

W związku z pytaniem, jakie pojawiło się do zapytania ofertowego nr 03/12/2019 r. z dn. 16.12.2019 r. dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2020 usługi – kampanii promocyjno – informacyjnej „Mamy kota na punkcie

16 grudnia, 2019 Comments Off

Polska Izba Mleka składa zapytanie ofertowe nr 03/12/2019 r. z dn. 16.12.2019 r. dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2020 usługi – kampanii promocyjno – informacyjnej „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków

12 grudnia, 2019 Comments Off

Polska Izba Mleka składa zapytanie ofertowe nr 02/12/2019 r. z dn. 12.12.2019 r. dotyczące pełnienia funkcji koordynatora finansowego projektu w ramach realizacji zadania „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji

12 grudnia, 2019 Comments Off

Polska Izba Mleka składa zapytanie ofertowe nr 01/12/2019 r. z dn. 12.12.2019 r. dotyczące pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego projektu w ramach realizacji zadania „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji

11 grudnia, 2019 Comments Off

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 02/10/2019 r. z dn. 31.10.2019 r. dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2020 usługi – udziału w międzynarodowych targach SIAL CHINA oraz działań PR realizowanych w ramach zadania „MLECZNE