Wyniki – Zapytanie ofertowe nr 01/12/2019 r. z dn. 12.12.2019 r. dotyczące pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego projektu w ramach realizacji zadania „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

13 stycznia, 2020 mateusz Comments Off

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 01/12/2019 r. z dn. 12.12.2019 dotyczące pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego projektu w ramach realizacji zadania „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka serdecznie dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. W wyniku postępowania wybrana została oferta Pani Agnieszki Anchimiuk.