Aktualizacja. Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego nr 2/10/2021 z dnia 07.10.2021 r dotyczącego realizacji działań reklamowych w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów, jako zadania finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

18 października, 2021 mateusz Comments Off

W związku z pytaniami, które wpłynęły w dn. 15.10.2021 r.  oraz 18.10.2021 do zapytania ofertowego 2/10/2021 z dnia 07.10.2021 r.  dotyczącego  realizacji działań reklamowych w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów, jako zadania finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, poniżej w pliku zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami.

Odpowiedź na pytania z dn 15 oraz 18 10 2021