Aktualizacja. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 1/10/2021 z dnia 7.10.2021 r. dotyczącego kompleksowej realizacji usługi -projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

18 października, 2021 mateusz Comments Off

W związku z pytaniami, jakie pojawiły się do zapytania ofertowego nr 1/10/2021 z dnia 7.10.2021 r. dotyczącego kompleksowej realizacji usługi -projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, poniżej w pliku zamieszczamy pytania z dn. 15.10.2021 r. i 18.10.2021 r. wraz z odpowiedziami.

Odpowiedzi na pytania z dn 15 10 2021 i 18 10 2021