Zapytanie ofertowe nr 5/10/2021 r. z dn. 19.10.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

19 października, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 5/10/2021 r. z dn. 19.10.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do 04.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe 5 10 2021