Aktualizacja. Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego nr 2/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego realizacji działań reklamowych w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

28 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

W związku z pytaniem, jakie wpłynęło w dn. 27.01.2021 r. do zapytania ofertowego nr 2/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego realizacji działań reklamowych w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka poniżej, w pliku poniżej zamieszczamy pytanie wraz z odpowiedzią.

Odpowiedź na pytanie z dn 27 01 2021 r do zapytania ofertowego nr 2 01 2021