Aktualizacja. Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego nr 7/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu edukacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Dzieciaki Mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

28 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

W związku z pytaniem, jakie wpłynęło w dn. 27.01.2021 r. do zapytania ofertowego nr 7/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu edukacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Dzieciaki Mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, w pliku zamieszczamy pytanie wraz z odpowiedzią.

Odpowiedź na pytanie z dn 27 01 2021 r do zapytania ofertowego nr 7 01 2021