Produkcja mleka w Polsce u progu 2021 roku

25 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

 

Produkcja mleka jest jednym z najważniejszych rodzimych działów produkcji rolno-spożywczej. Dlatego nieustannie trzeba o niej rozmawiać, szczególnie w takich sytuacjach jak pandemia koronawirusa, która zmieniła oblicze niemalże każdego sektora rolnego funkcjonującego w Polsce. W wideokonferencji zorganizowanej w ramach kampanii „Wolne od GMO”, sfinansowanej z Funduszu Promocji Mleka, na temat rynku mleka wzięli w udział Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka oraz dr Robert Mroczek, reprezentujący Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Jak zauważa dr Robert Mroczek, mimo pandemii, polski rynek mleka i krajowa produkcja mleka pozostawały na zadowalającym poziomie.

Wyniki ekonomiczne sektora mleczarskiego za 2020 rok, jeszcze niepełne, ale obejmujące już trzy kwartały wskazują, że nie był to zły rok dla branży mleczarskiej – nawet mimo trudności, które pojawiały się w związku z pandemią czy zerwaniem więzi handlowych z eksportem i importem. Przemysłowi mleczarskiemu udało się przezwyciężyć wiele trudności, które nie zawsze wynikały wyłącznie z uwarunkowań stricte ekonomicznych. Ceny w skupie mleka nie ulegały większym wahaniom i pozostawały na stabilnym poziomie w porównaniu 2019 rokiem – ocenia dr Robert Mroczek.

 

OBEJRZYJ

Podobnego zdania jest Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka, która zauważa jednak, że sektor mleczarki podjął szereg działań i procedur, które dostosowały branżę do nowej, trudnej sytuacji. Bez wzmożonych działań producentów, polska produkcja mleka nie zakończyłaby ubiegłego roku z tak dobrymi wynikami.

Produkcja mleka – perspektywy

Jak zauważają eksperci, polska produkcja mleka stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Wśród takowych wymienić należy unijne plany dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu czy strategii Bioróżnorodności. Europa próbuje dążyć do określonych, ale bardzo wygórowanych klimatycznych założeń. Ponadto nowy prezydent USA Joe Biden ogłosił już powrót do Porozumienia Paryskiego.

Bardzo mocno będziemy musieli pracować nad tym, by spełnić oczekiwania związane choćby z ograniczeniem pestycydów czy funkcjami związanymi z ograniczeniem produkcji. Przy tym wszystkim musimy sprostać dziś także dużemu wyzwaniu pod tytułem „hejt na rolnictwo”. Hejt na to wszystko, co związane jest z odzwierzęcym produktem. To hejt jest, z którym mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Pojawiające się ruchu to nie tylko przejaw trendów, ale raczej głęboko przemyślanej strategii, która może doprowadzić do destrukcji europejskiego rolnictwa – ocenia Agnieszka Maliszewska.

Jak zauważa Marcin Wroński, prognozy długookresowe dla polskiego sektora mleczarskiego są dobre. Jednak prognozy to nie wszystko i produkcja mleka nastawiona musi dziś być na stawianie czoła wciąż nowym wyzwaniom. Jak uważa, bardzo ważne jest budowanie w polskim społeczeństwie patriotyzmu konsumenckiego oraz zwiększenie świadomości dotyczącej kupowanych produktów – w tym także produktów mlecznych.

Chcemy, aby konsumenci byli jak najbardziej świadomi. To szczególnie ważne, gdy po drugiej stronie barykady znajdują się handlowcy, sieci handlowe, które często wprowadzają klienta w błąd. Dlatego ważne jest, by konsument dysponował jak najpełniejszą wiedzą – dodaje.