Zielony Ład – rolnicy w nowej rzeczywistości. Komisarz Wojciechowski, minister Ardanowski i inni eksperci

12 czerwca, 2020 mateusz Comments Off

Zielony Ład w rolnictwie budzi wiele kontrowersji zarówno wśród polityków jak i rolników. Podczas kolejnej wideokonferencji pod hasłem „Rolnictwo w czasie kryzysu” oprócz przedstawicieli organizacji rolniczych oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi wziął udział także komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Rozmowa dotyczyła m.in. szczegółów związanych z wprowadzeniem Nowego Zielone Ładu oraz strategii „Od pola do stołu”. Jaka przyszłość czeka polskich i europejskich rolników? Czy mogą liczyć na większe pieniądze? Czy Nowy Zielony Ład będzie szansą, czy też wizją upadku polskich gospodarstw?

Zielony Ład – kontrowersje wokół nowej strategii

– Strategia „Od pola do stołu” i strategia bioróżnorodności, generalnie ten Zielony Ład w rolnictwie, który budzi różne opinie i jest przedmiotem wielu kontrowersji, odegrał bardzo dużą rolę w tym, że ten większy budżet mogliśmy wywalczyć, mówiąc o tym, że są nowe wyzwania dla rolników i trzeba tym wyzwaniom sprostać poprzez silniejszy budżet. To miało bardzo silne znaczenie – mówił podczas wideokonferencji pod hasłem „Rolnictwo w czasie kryzysu” komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

– Myślę, że oceniając też te propozycje dotyczące strategii „Od pola do stołu”, o bioróżnorodności i to bardziej proekologiczne nastawienie, zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej opiniowane z punktu rolnictwa polskiego, bardzo bym prosił, żeby brać pod uwagę, że mapa wyzwań związanych z Zielonym Ładem w przemyśle i rolnictwie wygląda zupełnie inaczej, że rolniczy Śląsk nie jest w Polsce. To inne kraję będą miały wielkie problemy z osiągnięciem tych norm, jeśli chodzi o zużycie nawozów, zużycie środków ochrony roślin, antybiotyków w hodowli, z emisją gazów cieplarnianych z hektara, z intensywną hodowlą – to nie Polska będzie miała największe problemy. Polska może być naprawdę bardzo dużym beneficjentem tego właśnie kursu politycznego (…) – ocenił komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Merytoryczna rozmowa lekiem na kontrowersje

Podczas wideokonferencji przedstawiciele organizacji rolniczych podzielili się swoimi obawami wynikającymi z zapisów nowej, unijnej polityki, ale także kwestii środków proponowanych w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Według wyliczeń organizacji branżowych, kwota dodatkowych środków, które rekompensowałyby straty spowodowane wdrożeniem przepisów, oscylują wokół 9 mld euro.

Komisarz Wojciechowski: 33,5 mld dla Polski w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

– Zacznę od dobrych wiadomości. Unia Europejska wyszła z mocną odpowiedzią na kryzys koronawirusa, zielony ład konferencjaktóry dotknął wszystkie sektory gospodarki, w tym także rolników. Propozycja zwiększonych ram finansowych na lata 2021-2027. Oprócz nowego budżetu Unii Europejskiej będzie także program „New Generation” wnoszący dodatkowe 750 mld euro. To bardzo ofensywny plan finansowy i Polska jest jego istotnym beneficjentem – mówił komisarz Wojciechowski.

– Komisja Europejska zaproponowała w nowym budżecie o 26,5 mld euro więcej na Wspólną Politykę Rolną. Wcześniejsze ustalenia dotyczyły kwoty łącznej 365 mld euro, z czego Polsce przypadało ok. 30,5 mld. W tej chwili mówimy o 391,5 mld euro w tym 33,5 mld dla Polski. To zdarza się pierwszy raz w historii Unii Europejskiej. To sukces, którego się – mówiąc szczerze – nie spodziewałem – dodawał.

OBEJRZYJ ROZMOWĘ

W rozmowie wzięli udział:
▪ Janusz Wojciechowski – komisarz UE ds. rolnictwa.
▪ Jan Krzysztof Ardanowski- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
▪ Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii.
▪ Szczepan Wójcik – Instytut Gospodarki Rolnej.
▪ Agnieszka Maliszewska – Polska Izba Mleka, wiceprzewodnicząca Cogeca
▪ Marian Sikora – Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz wiceprzewodniczący Copa.
▪ Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych, Copa.
▪ Jerzy Wierzbicki – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, przewodniczący Grupy Promocja Coga Cogeca.
▪ Jacek Zarzecki – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.
▪ Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności.
▪ Dariusz Goszczyński – Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza.
▪ Witold Choiński – Polskie Mięso.
▪ Janusz Rodziewicz – Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.
▪ Waldemar Broś – Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich.
▪ Juliusz Młodecki – Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.