Zapytanie ofertowe nr 6/12/2020 r. z dn. 29.12.2020 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora  projektu w ramach realizacji zadania pn.  „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

29 grudnia, 2020 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 6/12/2020 r. z dn. 29.12.2020 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora  projektu w ramach realizacji zadania pn.  „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Zapytanie ofertowe 6 12 2020

Zapraszamy do składania ofert

Na państwa oferty czekamy do dnia 21.01.2021 r.