Zapytanie ofertowe nr 5/12/2021 r. z dnia 13.12.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach zadania pt. “Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

13 grudnia, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 5/12/2021 r. z dnia 13.12.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach zadania pt. “Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Na Państwa oferty czekamy do dnia 28.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe 5 12 2021

 

Informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 5/12/2021 z dnia 13.12.2021 r. dotyczącym kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach zadania pt. „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka w punkcie III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 3 – Materiały edukacyjne (np. mleczny zeszyt, mleczne karty pracy) w specyfikacji technicznej mlecznych zeszytów nastąpiła omyłka pisarska, było środek: „offset 9g/m2” , powinno być „offset 90g/m2”.