Zapytanie ofertowe nr 5/12/2020 r. z dn. 14.12.2020 r. dotyczące zapewnienia usługi koordynatora w ramach realizacji zadania pn. „Trade Milk – Mleczne Skarby 2” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

14 grudnia, 2020 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 5/12/2020 r. z dn. 14.12.2020 r. dotyczące zapewnienia usługi koordynatora w ramach realizacji zadania pn.  „Trade Milk – Mleczne Skarby 2” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Zapytanie ofertowe 5 12 2020

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do 04.01.2021 r.