Grupa robocza – dobrostan zwierząt

15 grudnia, 2020 mateusz Comments Off

Komisja Europejska opracowując Europejski Zielony Ład wpisała w niego również niezwykle istotny element przy jego wdrażaniu, jakim jest dobrostan zwierząt. Wiemy, że podmioty związane z PIM żywo interesują się tym zagadnieniem.

Opracowany Standard Polskiej Izby Mleka w ramach wymagań może systemowo pomóc poprawiać dobrostan zwierząt. Możliwe jest opracowanie wymagań na podstawie 12 kryteriów, które należy ująć w systemie oceny dobrostanu zwierząt. Uwzględnienie wymagań dobrostanu zwierząt możliwe jest jako dodatkowy moduł w ramach Standardu PIM. Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska posiada gotowe checklisty w ramach propozycji  oceny poziomów, by dostosować moduł do standardu PIM.

Mając na uwadze tak istotne zagadnienie, jakim jest dobrostan zwierząt oraz Państwa doświadczenie, znajomość tematu i rozległe kontakty z rolnikami,  zapraszamy Państwa do udziału w grupie roboczej, w ramach której będziemy pracować nad tą kwestią.

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcą Państwo dołączyć do grona uczestników.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie chęci uczestniczenia w grupie na adres izba@izbamleka.pl