Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Mleka, Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka, które odbędzie się dnia 30.06.2020 r.  o godzinie 11.00 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930, Sala Wzorcownia.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o zmianie miejsca posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka

30 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w Hotelu Sheraton Grand Warsaw przy  ul. Bolesława Prusa 2, 00-493  w Warszawie

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Uchwała Zarządu PIM w sprawie ustalenia terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Mleka

Porządek Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Mleka

Projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Firmy zainteresowane udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w jej imieniu Kancelarii Adwokackiej lub Dyrektor Polskiej Izby Mleka proszone są o kontakt telefoniczny +48 85 674 73 29.