Zaproszenie na spotkanie biznesowe – zatory płatnicze

20 listopada, 2019 mateusz Comments Off

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło zaproszenie na spotkanie biznesowe – zatory płatnicze,podczas którego poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 1. Terminy płatności dla MŚP, dużych przedsiębiorców  i instytucji publicznych oraz nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców
 1. Nowe kompetencje Prezesa UOKiK, w tym:
 • prowadzenie postępowań w sprawie zarzutu nadmiernego opóźnienia w płatnościach
 • możliwość nałożenia na przedsiębiorców kary pieniężnej za:
 • nadmierne opóźnienie w płatnościach
 • „brak współpracy”

 

 1. Zmiany podatkowe (”ulga na złe długi’)
 • regulacje PIT i CIT
 • warunki korzystania z „ulgi na złe długi” w podatkach dochodowyc
 1. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych do 75.000,00 zł i stosowanie „nowych” przepisów do już zawartych transakcji handlowych
 • uproszczenie w procedurze cywilnej dla uzyskania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych o wartości do 75.000,00 zł
 • zasady dotyczące stosowania nowych przepisów do transakcji handlowych zawartych przed 01.01.2020 r.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Spotkanie jest bezpłatne – o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń od osób, do których jest ono adresowane. Ze względów organizacyjnych, niniejsze zaproszenie obejmuje udział maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.
 2. Zgłoszenia należy dokonać do 22 listopada br. na adres: zaproszenia@gessel.pl
 3. Zamiast zgłoszonej osoby w spotkaniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania spotkania.