Wyniki – zapytanie ofertowe nr 6/12/2021 r. z dnia 13.12.2021 r. dotyczące usługi polegającej na zapewnieniu pełnienia funkcji koordynatora finansowego projektu w ramach realizacji zadania pn. „Mamy kota na punkcie mleka”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

10 stycznia, 2022 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe 6/12/2021 z dn. 13.12.2021 r. dotyczące usługi polegającej na zapewnieniu pełnienia funkcji koordynatora finansowego projektu w ramach realizacji zadania pn. „Mamy kota na punkcie mleka”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy ACAR Anna Łapińska